HOME|CONTACT

Wie zijn wij

Team Spelend Groeien

Even voorstellen, mijn naam is Marieke (op de foto in het midden) speltherapeut en moeder. Als ouder wil je dat het goed gaat met je kinderen. Je grootste geluk moet niet je grootste zorg worden. Genieten van elkaar is belangrijk en dat kan alleen als het goed gaat. Het leven brengt helaas soms ook moeilijke periodes met zich mee. Ook binnen ons eigen gezin ontkomen wij niet aan die periodes. Deze hebben altijd gevolgen, vaak voor het hele gezin. Speltherapie kan hierin een uitkomst bieden. Door binnen de therapie spel- en beeldcommunicatie te gebruiken, sta ik elke keer versteld over de kracht van speltherapie. Genoten opleidingen: Sociaal pedagogosche dienstverlening, seminarium voor orthopedagogiek, gebarentaal, opleiding spelbegeleiding, Speltherapie, psycho sociale basis kennis. Nog steeds volg ik scholingsdagen en cursussen om mijn mooie vak te kunnen verbreden en verdiepen.

Even voorstellen, ik ben Anfry de Kok (op de foto links) speltherapeute en moeder. Zo lang dat ik het me kan herinneren ben ik nieuwsgierig naar de vraag; waarom? Een logische stap voor mij was dan ook om psychologie te gaan studeren. Na de opleiding toegepaste psychologie en het werken in het speciaal basisonderwijs is mijn passie ontstaan voor het individueel begeleiden van kinderen. Daarom heb ik mijzelf hierin gespecialiseerd door de opleiding speltherapie te volgen. Ik heb ervaren dat de ontwikkeling van een kind kan stagneren, een kind kan niet lekker in zijn vel zitten of een kind kan gedragsproblemen vertonen. Ik vind het bijzonder en waardevol om in de spelkamer via spel een kind te leren kennen en aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Om vervolgens samen met het kind en de ouders/verzorgers te zoeken naar mogelijkheden, waardoor het kind stappen kan zetten, kan groeien en zich weer beter gaat voelen. Genoten opleidingen: Toegepaste psychologie en speltherapie. Nog steeds volg ik scholingsdagen en cursussen om mijn mooie vak te kunnen verbreden en verdiepen.

Even voorstellen: ik ben Moniek van Mensvoort (op de foto rechts) speltherapeut en moeder. Als professional, maar ook als moeder vind ik het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Wanneer kinderen even hun draai niet kunnen vinden is het van belang dat kinderen dit met iemand kunnen delen. Tijdens mijn werk in de kinderpsychiatrie merkte ik dat kinderen niet altijd de woorden hebben om te vertellen wat hen bezighoudt. Doordat kinderen vaak wel in hun element zijn als ze spelen, ben ik mezelf gaan verdiepen in speltherapie. Als speltherapeut vind ik het belangrijk dat het kind centraal staat in de behandeling, daarnaast houd ik graag de lijnen kort met de omgeving van het kind. Ieder kind is uniek voor mij en zo krijgt het kind de aandacht die het verdiend. Genoten opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Speltherapie. Nog steeds volg ik scholingsdagen en cursussen om mijn mooie vak te kunnen verbreden en verdiepen.

Onze visie: Iedereen heeft de potentie zich optimaal te ontwikkelen maar door bepaalde omstandigheden kan dat soms niet. Wij geloven dat iedereen beschikt over een eigen kracht om je weer goed te gaan voelen. Een ander kan niet bepalen wat jij nodig hebt. Dat weet alleen jij zelf. Soms zijn omstandigheden anders. Je bent jezelf even kwijt, je bent nog klein, beperkt in je mogelijkheden of in het uiten van je gevoelens. Wij geloven dat wanneer wij als therapeuten veilig genoeg zijn en onze methodes aanpas aan jouw mogelijkheden je de kracht weer vindt, je weer in jezelf gaat geloven en je beter gaat voelen. Wij geloven ook dat ouders en kinderen aan elkaar verbonden zijn als schakels van een ketting. Wanneer ouders betrokken worden bij de behandeling is kortdurende en effectieve behandeling mogelijk.