HOME|CONTACT

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel- of beeldcommunicatie gebruikt wordt om zich te krijgen op de belevingswereld van een kind of jongeren. We kijken mee om de oorzaak van een emotionele of lichamelijke klacht te vinden. We nemen ouders mee om zicht te krijgen op het gehele systeem.

Kinderen willen iets vertellen met hun gedrag of lichamelijke klacht. Praten is vaak te moeilijk. Spel- en beeldcommunicatietherapie kan een hulpmiddel zijn om zicht te krijgen op de oorzaak en een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Via spel kunnen ook onbewuste delen zichtbaar worden voor kinderen en ouders. Spel geeft de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt je de mogelijkheid om nieuwe ervaringen te beleven. Ook helpt het je om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Door te spelen of te praten over de spelbeelden voel je je veilig en is het makkelijker om je te uiten. Binnen de veilige muren van het spel wordt er ook gekeken naar de belevingswereld en wat nodig is om de toekomst weer met een positieve focus tegemoet te kunnen treden.