Familieopstelling & opvoedopstelling

Familieopstelling

Iedereen is onderdeel van een familiesysteem. Binnen zo’n systeem kunnen bepaalde patronen ontstaan. De familieopstelling is een effectieve en helende methode om die patronen te onderzoeken. Bij een familieopstelling maak je een visuele weergave van je familieleden bijvoorbeeld aan de hand van poppetjes of vloerankers. Door deze opstelling worden onderlinge verhoudingen binnen het systeem zichtbaar. Het beeld dat je dan voor je ziet, gaat vaak dieper dan je verstandelijke ideeën over je familie. Het laat snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is van bepaald gedrag.

Met een goede familieopstelling krijg je in korte tijd met weinig woorden informatie op tafel. Door verhoudingen, dynamiek en beleving inzichtelijk te maken, kunnen patronen doorbroken worden. Dit geeft ruimte voor positieve verandering voor zowel je geestelijk als lichamelijk welzijn. Opstellingen kunnen je verhelderende en bevrijdende inzichten geven als je worstelt met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen of met kinderen. Of vragen over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. 

Een familieopstelling maak je zelf met ondersteuning van een therapeut, dus niet met je familie. In onze praktijk werken we voornamelijk vanuit de visie van Bert Hellinger, Mark Wolkynn en Els van Stein.

Opvoedopstelling

Soms heb je al van alles gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag in je gezin. Een opvoedopstelling kan de oorsprong van je vraagstuk inzichtelijk maken.

Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Via een opvoedopstelling zal jij als ouder wel herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

Wanneer is een opvoedopstelling zinvol? Jij wordt geraakt door het gedrag van je kind, waardoor de emoties hoog oplopen.

Opvoedopstellingen zijn eenvoudig, praktisch en effectief. Je onderzoekt met de therapeut kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen?

Vervolgens breng je dit thema in beeld door middel van vloertegels. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte. Je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment  gevoelsmatig ervaart. Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen waardoor jij in de dynamiek van je gezin stapt. Het geeft je inzichten in je vraagstukken op een dieperliggende (emotionele) laag.

De kracht van de opvoedopstelling: geen lange therapie nodig, individueel (en dus privé), je kind hoeft niet mee en blijft onbelast van therapie, ieder gezinslid vindt zijn plek, je ervaart aan den lijve een werkende oplossing, gaat niet verder dan jouw vraag in het hier en nu, ouders en kinderen komen in gezonde verhouding tot elkaar te staan, systeem gaat weer stromen, kinderen onbelast in echtscheidingssituaties, voorkomt loyaliteitsvraagstukken, oplossingen voor relatie vraagstukken, lost vraagstukken op in samengestelde gezinnen en lost vraagstukken op rondom adoptie.

Afspraak maken?

Praktijk adres:
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg

Contactgegevens:
info@spelendgroeien.nl
06 36329044

Openingstijden:

Maandag9:00 – 17:00
Dinsdag9:00 – 17:00
Woensdag9:00 – 17:00
Donderdag9:00 – 17:00
Vrijdag9:00 – 17:00